ផលិតផល

BeySolar Lighting Company Limited ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2006;ចាប់តាំងពីពេលនោះមក BeySolar គឺជាអ្នកផលិតអំពូល LED ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកនៃផលិតផល និងគ្រឿងបំភ្លឺពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

12បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/2